100 000 maraka za dnevnice u Tuzlanskom kantonu!

0

U prvih 10 mjeseci 2015. godine Ministarstvo finansija TK je isplatilo više od stotinu hiljada maraka na račun dnevnica za putovanja! Nije to mali iznos za nepunu budžetsku godinu! Iako se premijer Gutić diči smanjenjima i uštedama koje su „do sada najveće” istina je da se velike cifre (mimo plata i ostalih beneficija poput službenih vozila, mobitela troškova reprezentacije itd.), isplaćuju i za – dnevnice. 100 000 maraka nije malo novca ni iz čije perspektive i može se štošta korisno uraditi s njim; međutim, taj je novac potrošen na dodatne prihode ionako preplaćenih članova Vlade TK i njihovih jataka.

Tako su nešto više od 41 000 KM „zašnjirali” članovi Vlade sa pripadajućim ministarstvima (računajući tu i stručnu službu Skupštine TK). Ured premijera je „uknjižio” ravno 2930 KM (što na dnevnice za inostranstvo što za dnevnice unutar zemlje). Podijelimo li cifru sa prvih 10 mjeseci za koje smo dobili podatke to znači da je skoro 300 KM mjesečno (pored plate veće od 3000 maraka) došlo „pride”. Nije ni čudo ako znamo da je premijer sebi platu smanjio za 15 KM pa je logično da se odnekud i namiri.

Nešto manje dnevnica su naplatili sudije, tužioci odnosno zaposleni u sektoru tužilaštva i sudstva – 21 932 KM ukupno. Potpuno razumljivo – ako se zna da su plate sudija i tužilaca, spram učinka, više nego skromne a i ne smijemo zaboraviti da ih redovno, svake godine, „ponize” sa 1300 KM regresa.

Ostatak iznosa manje-više je raspodjeljen na kantonalne službe, inspekcije, arhive, zavode, srednje i osnovne škole, univerzitet i ostale budžetske korisnike koji se dijelom finansiraju i iz vlastitih sredstava unutar planiranog budžeta. Ono što upada u oči jeste zapravo da se više od 60% sredstava isplaćenih za dnevnice (koja prema logici zdravog razuma i prepoznavajući stanje u kome se nalazi budžet ni NE BI TREBALA ISPLAĆIVATI) otpada na članove vlade, premijera, skuštinske zastupnike, sudije, tužioce i ostale sa platama koje su blizu „zagarantovane najniže plate u Bosni i Hercegovini” – ali pomnožene sa 10.

(Gračanički.ba)

Share.

Comments are closed.