Besplatne zdravstvene markice za višestruke dobrovoljne davaoce krvi

0

ZZ markiceUpravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona usvojio je Odluku o zaključivanju ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite za 2016. godinu. Data je saglasnost na Odluku o obezbjeđenju sredstava za premiju osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi za 2016. godinu, kao i na Odluku o utvrđivanju visine učešća u troškovima postupka asistirane reprodukcije odnosno oplodnje.

Odluka o obezbjeđenju sredstava za premiju osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi za 2016. godinu odnosi se na dobrovoljne davaoce krvi koji su deset i više puta darivali krv.

“Dovoljno je da osigurano lice dođe sa originalnom karticom o broju darivanja krvi i sa zdravstvenom legitimacijom u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta i na osnovu te dokumentacije će se izvršiti aplikacija premije osiguranja”, rekao je Riad Kurtalić, potparol Zavoda za zdravstveno osiguranje TK.

Odlukom o utvrđivanju visine učešća u troškovima postupka asistirane reprodukcije odnosno oplodnje je utvrđeno učešće Zavoda u visini od 3.000 KM za pokušaj asistirane reprodukcije odnosno oplodnje za koji je prvi put podnesen zahtjev za povrat i u visini do 2.000 KM za drugi pokušaj.

Uplata premija zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu se ne odvija prema predviđenom planu. U Zavodu za zdravstveno osiguranje pozivaju sve građane da uplatu izvrše do 29. februara.

“Mi smo za 2016. godinu planirali 410.000 osiguranika. Do danas imamo 15.160 osiguranih lica, što predstavlja oko 3,7% od planiranog”, istakao je Riad Kurtalić, potparol Zavoda za zdravstveno osiguranje TK.

Sva lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do 29. februara će imati obavezu da za korištenje zdravstvene zaštite snose dio troškova u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću.

(Gračanički.ba/RTVTK)

Share.

Comments are closed.