Javni poziv za nezaposlene osobe VSS

0

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme evidentirane kod Biroa za zapošljavanje Gračanica, a koje nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme i položen stručni ispit da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora Općine Gračanica.

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 51 nezaposlene osobe visoke stručne spreme sa područja Općine Gračanica koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja (web stranica Općine, Radio Gračanica, oglasna ploča Biroa za zapošljavanje, oglasna ploča Općine ).

Detalje javnog poziva, kao i obrasce prijave i izjave možete pronaći u prilogu.

Share.

Comments are closed.