Kako do subvencije doprinosa: Objavljena upustva

0

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa.

Također je objavila i zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja – Obrazac – ZSD,
kao i uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD .

Iz Porezne uprave obavijestili su porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uslova, i to:

  1. da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine i
  2. da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine

Također, skreću pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj.  Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Stoga pozivaju porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznisi koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključnio sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.

(RTV Slon)

Share.

Comments are closed.