Obavještenje o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju spiska omladinskih udruženja na području općine Gračanica

0

Obzirom na kontinuiranu potrebu unaprijeđenja rada omladinskih organizacija u skladu sa normama civilnog društva, napravili smo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju spiska omladinskih udruženja na području općine Gračanica, a koji se tiče utjecaja političkih stranaka na operativno funkcionisanje omladinskih organizacija.
Imajući u vidu postulate transparentnosti, neovisnosti  i demokratičnosti, Pravilnikom ćemo onemogućiti članovima Upravnih tijela političkih stranaka i osobama na listama za izbore da budu u Upravnim tijelima omladinskih organizacija. Na ovaj način ćemo direktno isključiti političke stranke iz upravljanja nevladinim organizacijama.

Cilj nam je stvoriti sektor koji će na pravim osnovama funkcionirati sa svojim univerzalnim zadacima nevladinih organizacija.

U skladu sa ovim nastojanjima pripremamo i Pravilnik za vođenje spiska nevladinih organizacija i fondacija koji će biti objavljen u narednom periodu.

 

Share.

Comments are closed.