Počeli radovi na izgradnji sportskog poligona

0

Danas su počeli radovi na izgradnji sportskog poligona koji je menadžment škole u partnerstvu sa Vijećem roditelja škole utvrdio kao jedan od prioriteta na poboljšanju i stvaranju boljih uslova za realizaciju nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja i rekretivnog sporta. Grad Gračanica je podržao ovu ideju i projekat u iznosu od 17.000,00 KM, a menadžment, uposlenici, učenici i Vijeće roditelja škole su obezbijedili iznos od 10.000,00 KM po osnovu Sajma učeničkog poduzetništva naše škole. Projekat je podržalo i UG “Polifonija” Gračanica. Dakle, ukupna predračunska vrijednost projekta je 27.000,00 KM. Nakon tenderske procedure najpovoljniji izvođač radova je firma “HS Baukop”.

“Ovo je još jedan primjer uspješne saradnje škole, roditelja i lokalne zajednice na stvaranju boljih uslova za odgojno – obrazovni proces u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Izgradnjom poligona uspješno ćemo zaokružiti planirani projekat “Sportom do zdravlja” koji smo započeli renoviranjem Sportske sale. Posebno me raduje činjenica što su učenici uradili najveći dio posla uz asistenciju i pomoć nas odraslih i zaradili 10.000,00 KM na Sajmu učeničkog poduzetništva, a koje evo ulažemo u ovaj projekat. Želim da se zahvalim Gradonačelniku i Gradskom vijeću što su podržali ovaj projekat sa 17.000,00 KM”, rekao nam je direktor škole Miralem Mejremić.

Share.

Comments are closed.