Produženje roka za zamjenu starih oružnih listova

0

pistolj-ilustracijaVlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o oružju i municiji. Zakon o oružju i municiji Tuzlanskog kantona stupio je na snagu 8.1.2016. godine.

Građani – legalni posjednici oružja bili su u obavezi izvršiti zamjenu starih oružnih listova i uskladiti ih sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Tuzlanskog kantona do 31.12.2015.godine.

Zakonom o oružju i municiji TK Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno nadležnim policijskim upravama, obratio se veći broj građana sa zahtjevom za zamjenu oružnih listova sa obrazloženjem da nisu bili u mogućnosti izvršiti zamjenu do zakonom propisanog roka. Sa istim zahtjevom i prijedlogom da se omogući zamjena starih oružnih listova poslije isteka roka obratio se i određen broj lovačkih udruženja.

Razmatrajući primljene zahtjeve građana i lovačkih organizacija poslije stupanja na snagu Zakona o oružju i municiji, ukazala se potreba da se izvrši izmjena i dopuna Zakona o oružju i municiji te produži rok za zamjenu starih oružnih listova u trajanju od dvije godine, tačnije do 31.12.2017. godine.

Izvor: RTV SLON

Share.

Comments are closed.