U BiH više od 430.000 ljudi bez posla, a od toga oko 240.000 su žene

0
SAGRA

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.10.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 437.783 nezaposlena osoba, što u odnosu na 30.09.2018. godine predstavlja smanjenje za 3.889 osoba ili 0,88%. Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 244.522 ili 55,85% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,12%, zatim radnici sa SSS 28,40%, te NKV radnici 27,35%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u oktobru 2018. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 17.658. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 20.955. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 12.793 ili 61,05%.

U oktobru 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.054 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.159. Ovaj broj obuhvata samo ona lica koja su se prijavila na evidencije u izvještajnom periodu, a ne ukupan broj lica koja su u izvještajnom periodu ostala bez posla.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u oktobru 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 10.758 lica ili 2,46% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 373.351 lica ili 85,28% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2018. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 808.627, a od toga je 344.296 žena. U odnosu na avgust 2018. godine broj zaposlenih lica povećao se za 0,9%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 1,6%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2018. godine iznosila je 35,3% i u odnosu na avgust 2018. godine smanjila se za 0,6 postotnih poena.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4%.

Broj zaposlenih lica veći je za 0,8% u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0%.

Share.

Comments are closed.