U povodu Dana grada Gračanice raspisana četiri javna poziva

0

Na temelju brojnih projekata zemljama okruženja tj. u tranzicijskim društvima dolazi se do  zaključaka da žene i mladi  mogu biti pokretačka snaga oporavka jedne regije.

Česti su primjeri i naše sredine da žene i mladi igraju značajnu ulogu u novim poslovnim idejama, pokretanju malih porodičnih biznisa te da kreativnom snagom postaju ekonomski neovisni.

Podrška navedenim i drugim pripadnicima marginaliziranih skupina našeg društva jedna je od mjera za postizanje navedenih ciljeva.

Nezaposlenost je strukturalni problem, ne samo rezultat recesije i ekonomske krize u kojoj se nalazi Europa. Stoga je potrebno raditi na uspostavljanju institucionalnog okvira za omogućavanje zapošljavanja marginaliziranih grupa, počevši od lokalnih nivoa, poboljšavanjem ili uspostavljanjem mehanizama podrške (samo)zapošljavanju, te ugradnjom učinkovitog modela u razvojnu strategiju.

Gradska uprava Gračanica je i do sada a na temelju svoje strategije,  kroz nekoliko programa imala za cilj probuditi poduzetnički duh pojedinaca i  lokalnih organizacija i time ojačati njihove kapacitete  u stvaranju novih ideja u oblasti biznisa, kulture, sporta.

Imajući u vidu navedeno važno je da žene, mladi i drugi članovi marginaliziranih skupina imaju pristup resursima i servisima  koji će im unaprijediti rad i sposobnost samoorganizacije.

Vjerujemo da će i novi projekti koji se raspisuju osigurati ostvarenje ideja i planova.

U povodu 2. juna, Dana grada Gračanica, Gradonačelnik je raspisao četiri javna poziva i to:

JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati / sufinansirati iz budžeta grada Gračanica za 2020 godinu.     

JAVNI POZIV omladinskin organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati / sufinansirati iz budžeta grada Gračanica za 2020 godinu. 

Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu

Share.

Comments are closed.