VAŽNA OBAVIJEST ZA UČENIKE, RODITELJE I NASTAVNIKE PREDMETNE NASTAVE I MUZIČKE ŠKOLE “HASAN KIKIC”

0

Ranije smo vas obavijestili da će se online nastava odvijati putem MOODLE sistema tj. putem platforme koju je odredilo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. Svaki učenik dobio je pojedinačno uputu od razrednika na koji način će pristupiti MOODLE platformi i online nastavi (preko grupa kako su dosad komunicirali, viber, messenger, WhatsApp, Facebook i sl.). Razrednici i predmetni nastavnici su dobili instrukcije o korištenju platforme i spremni su za početak online nastave koja će se odvijati po objavljenom rasporedu časova osim tjelesnog i zdravstvenog odgoja, muzičke i likovne kulture koji će naknadno biti uvedeni.

Nastavni sadržaji u predmetnoj nastavi objavljivat će se svaki radni dan prema utvrđenom rasporedu u vremenu od 8.00 do 12.00 sati. Zadaće, testove i sl. koje će učenici imati, rade isti dan i vraćaju predmetnim nastavnicima u toku dana. Obaveza nastavnika je da vode evidenciju o pristupanju učenika platformi i da sedmično o tome dostavljaju izvještaj. Nastavnici će dostavljati izvještaje elektronskim putem školi jednom sedmično (petak) – Ministarstvo i škola će imati uvid u pristupanja nastavnika platformi. Razrednici u predmetnoj nastavi će evidentirati učenike koji nemaju pristup internetu i o tome obavijestiti administratora i direktora škole na školski e-mail.

Za učenike koji nemaju pristup internetu materijali će se printati i iste će preuzimati roditelji u školi. U tom slučaju nastavnici bi morali doći u školu i pripremiti materijal ili na kolegijalnoj osnovi zamoliti nekoga od kolega ko živi blizu škole da to uradi umjesto njih. Rad učenika kroz ovaj način nastave će se ocjenjivati. O načinu ocjenjivanja nastavnici će naknadno biti upoznati.
Informacije za Muzičku školu

Nastava u Muzičkoj školi će se od 23.3. nastaviti odvijati na osnovu platformi koje su nastavnici pokrenuli sa učenicima (Viber, messenger, WhatCapp i sl.) Voditelji klasa na odsjecima za klavir, harmoniku i gitaru rade individualno sa učenicima putem video poziva i snimaka, video zapisa i sl. Nastavno gradivo zadaju individualno za svakog učenika. Nastavnici solffegia i skupnog muziciranja (orkestar, hor) kroz posebne grupe koje će formirati sa učenicima organizuju i prelaze na individualan rad s učenicima, preslušavaju učenike i zadaju gradivo putem navedenih platformi. Učenicima koji nemaju instrument nastavnici će zadati ritmičko čitanje i učenje nota iz gradiva koje sviraju i pjevaju na sollfegiu, horu i orkestru (isto važi za instrumente, solfeggio i skupno muziciranje). Nastavnici će naknadno dobiti uputstvo o ocjenjivanju učenika. Izvještaje o realizaciji NPP sedmično će dostavljati pedagogu i direktoru škole. Nastavu će izvoditi na osnovu postojećeg rasporeda, a svaku izmjenu u rasporedu dužni su prijaviti direktoru škole. S roditeljima uspostaviti komunikaciju i omogućiti uvid u realizaciju nastave u smislu informativih razgovora putem telefona i sl.
Važan pristup internetu

Roditelji i učenici moraju znati da nije raspust, te da će ovo biti nastava u skladu sa vanrednom situacijom, kako bi učenici mogli završiti školsku godinu. Ovo navodimo jer postoji velika vjerovatnoća da će obustava redovne nastave potrajati do kraja školske godine, te apelujemo još jednom na roditelje i učenike da ovaj vid nastave prihvate ozbiljno. Takođe, molimo roditelje da djeci obezbjede pristup internetu (ukoliko nemaju pristup zamoliti nekog u blizini da otključa privatnu internet mrežu i sl.).

Ovom prilikom želim da pohvalim sve uposlenike škole, nastavnike i pomoćne radnike na profesionalnom odnosu, požrtvovanosti i velikom naporu koji je uložen u toku ove sedmice, a s ciljem da se osigura početak online nastave.

Srdačan pozdrav, čuvajte se!

DIREKTOR ŠKOLE:

Miralem Mejremić, prof.

Share.

Comments are closed.