Zemljište u donjem toku rijeke Spreče potrebno dekontaminirati

0

Vlada Federacije BiH je usvojila Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o dodatnim istraživanjima u zagađenom području donjeg toka rijeke Spreče.

sprecaKako je navedeno, u istraživanju su uzeti prosječni uzorci zemljišta (koje čini 15 pojedinačnih uzoraka) na dubini od 10 do 30 cm na 41 mikrolokaciji.

Uz ostalo, konstatirano je da je u većini uzoraka otkriven povišen sadržaj ukupnih oblika teških metala, ali je na osnovu prijašnjih istraživanja zaključeno kako to neće imati štetne efekte na biljke i životinje, pa time i na čovjeka.

Otkriven je povišen sadržaj kobalta, kroma i nikla na devet uzoraka biljnog materijala, a sadržina žive u tlu je iznad dozvoljene granične vrijednosti na šest mikrolokacija.

Programom sanacije potrebno je definirati mjere zbrinjavanja zagađenih biljaka i utvrditi način remedijacije zagađenog zemljišta, te utvrditi mjere prevencije i zaštite radi sprječavanja daljnjeg zagađivanja.

Kao dugoročna mjera predložena je zaštita poljoprivrednog zemljišta u plavnoj zoni kroz uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče.

Kao mjere prevencije i sanacije stručnjaci Federalnog zavoda za agropedologiju predlažu i zabranu, odnosno ograničavanje proizvodnje određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu, dok samo zemljište treba dekontaminirati. Treba zabraniti ispuštanja otpadnih materija, naplatiti troškove remedijacije kontaminiranog poljoprivrednog zemljišta i troškove nanesene poljoprivrednim proizvođačima.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalni fond za zaštitu okoliša da se uključe u rješavanje problema zagađenosti rijeke Spreče, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Gračanički.ba/FENA)

Share.

Comments are closed.